กศน.อำเภอบางบาล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบางบาล

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒

Read more

กศน.อำเภอบางบาล มอบหมายให้งานห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล และ กศน.ตำบลน้ำเต้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) ตำบลน้ำเต้า

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนมิถุนายน “วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

กศน.อำเภอบางบาล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดตั้งเครื่องสักการะ และประดับธงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕

Read more