ร่วมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนางสาวนงกาณ ถูกอารมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลพระนอน ประจำปีงบประมาณ 2565 และนางปรียานุช แจ่มทับทิม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ประสานงานณ กศน.ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา