นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร การสานตะกร้าจากหวายเทียม จำนวน 40 ชั่วโมง กศน.ตำบลไม้ตราและกศน.ตำบลบ้านเกาะ

5 มิถุนายน 2565 นายส

Read more

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ คณะกรรมการบริหารอำเภอ(กบอ.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ทุกตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565  นาย

Read more

ต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ไทยประกอบ ครู กศน.ตำบล ที่มาปฏิบัติงาน ณ กศน.ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 มิถุนายน 2565 นายส

Read more