พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดถวายพระพรชัยมงคลเทียน

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เจริญสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา