ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางปรียานุช แจ่มทับทิม นักวิชาการเงินและบัญชี ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน