ร่วมบันทึกเทปรายการ “กระจก หกด้าน”

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบันทึกเทปรายการ “กระจก หกด้าน” สารคดีโทรทัศน์ชุดแรกของประเทศที่ผลิตโดยคนไทย เรื่อง การบริหารจัดการผักตบชวา การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้กับชุมชน อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี