ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการเข้าร่วมงานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในนามผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม จาก ศูนย์ฝึกมีชีวิต กศน.อำเภอภาชี