ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู และบุคลากรทางสถานศึกษา กศน.ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง