เข้าร่วมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนงกาณ ถูกอารมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ 2565 และนางปรียานุช แจ่มทับทิม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ประสานงาน

ณ กศน.ตำบลสระแจง และกศน.ตำบล บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี