ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/file/d/1-i1mWB7XIkj4RG0QEm9iaQhsMMCKrMco/view?usp=sharing

ผู้เข้าสอบทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิดที่ https://bit.ly/3KirvyP