สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวนงกาณ ถูกอารมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นางอรนุช คงฉิม หัวห์น้ากลุ่มแผนงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายเลิศชาย ป่านมุข มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กับคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2565