การกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

     16 มีนาคม 2565

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การประเมินโครงการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565″

       วันที่ 10 – 1

Read more