เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการสอบ Exam ของผู้เรียน

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

กศน.อำเภอบางบาล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินโครงการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนดรศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕”

วันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม

Read more

กศน.อำเภอบางบาล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการ ตามโครงการปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒

Read more