โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาน 2565

วันที่ 10 –12  มีนาค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การประเมินโครงการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 10 – 12 มีนาค

Read more

กศน.อำเภอผักไห่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการของสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more