การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ของโครงการ กศน. ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กศน.อำเภอบางปะอิน เข

Read more