สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอภาชี

” กศน.อำเภอภาชี ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือพัฒนาภาคีเครือข่าย กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ค่าย Day Camp ลูกเสือสามัญ “

ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายธนกร ปานวัง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนางดาธิณี ตามเพิ่ม ครู กศน.ตำบลหนองน้ำใส

ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือพัฒนาภาคีเครือข่าย กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ค่าย Day Camp ลูกเสือสามัญ

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม โรงเรียนวัดหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา