” กศน.อำเภอภาชี ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม 2565 “

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายวุฒิพล สุขศรี ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภาชี

เชิญคณะครู และบุคลากรของกศน.อำเภอภาชี ประชุมครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

เนื่องด้วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานสนามสอบปลายภาคเรียน 2/2564

และชี้แจงเรื่องปักหมุดคนพิการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี