” กศน.อำเภอภาชี ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือพัฒนาภาคีเครือข่าย กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง “

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกร ปานวัง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนางดาธิณี ตามเพิ่ม ครูกศน.ตำบลหนองน้ำใส

ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือพัฒนาภาคีเครือข่าย กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ณ โรงเรียนวัดหนองเป้า