” กศน.อำเภอภาชี ร่วมจัดบูธกิจกรรม OTOP ความร่วมมือส่งเสริมอาชีพเพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “

ในวันที่ 1 มีนาคม 25

Read more

กศน.ตำบลช้างใหญ่ และ กศน.ตำบลราชคราม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการสานตะกร้าจากหวายเทียม จำนวน 40 ชั่วโมง

17 – 25 กุมภาพ

Read more