” กศน.อำเภอภาชี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “

นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพรก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอภาชี

มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอภาชี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

ณ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา