” กศน.อำเภอภาชีและห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ “

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพรก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอภาชี

มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอภาชี จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับให้นักเรียน

ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดหัวคุ้งและโรงเรียนชุมชนวัดระโสม