สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

นายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาการให้ความรู้ ณ ไทยเอเชีย โกลเด้นซี รีสอร์ท อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา