สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยาการให้ความรู้ ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม