สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอบ้านแพรก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา