ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ รายละเอียดที่ลิงก์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

Read more