สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ

รับสมัครพนักงานราชการ

  • ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
  • ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/2YvpTzZ