สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

เข้าร่วมรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564 โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ผ่านทาง Facebook live ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา