กศน.อำเภอบางบาล ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net)

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กศน.อำเภอบางบาล นำโดย นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพรก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบาล ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)