อบรมวิทยากรแกนนำ รุ่นที่ 4

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข , ครู ค หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน รุ่นที่ 4 จากทั้งหมด 5 รุ่น ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โดยการอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19