คลังเอกสารสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ชื่อไฟล์ประเภท file
40  เอกสารประเมิน ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1/60   งานบุคลากร  2017-03-02/20170302-1488428823.rar 
39  เอกสารประเมิน ครูอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 1/60   งานบุคลากร  2017-03-02/20170302-1488428798.rar 
38  ใบลาพักผ่อน  งานบุคลากร  2016-12-16/20161216-1481852254.pdf 
37  เอกสารประเมิน ครู ศรช. ครั้งที่ 2/59   งานบุคลากร  2016-08-25/20160825-1472087970.rar 
36  เอกสารประเมิน ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 2/59   งานบุคลากร  2016-08-25/20160825-1472087941.rar 
35  เอกสารประเมิน ครูอาสาฯ ครั้งที่ 2/59  งานบุคลากร  2016-08-25/20160825-1472087913.rar 
34  แบบสรุปคะแนนประเมิน(เอกสารหมายเลข3)  งานบุคลากร  2016-04-11/20160411-1460366181.doc 
33  แบบประเมิน-สมรรถนะ1-4-59  งานบุคลากร  2016-04-11/20160411-1460366132.rar 
32  แบบประเมิน-ครูอาสา1-4-59  งานบุคลากร  2016-04-11/20160411-1460366105.rar 
31  แบบประเมิน-ครู กศน.ตำบล1-4-59  งานบุคลากร  2016-04-11/20160411-1460366069.rar 
30  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  งานบุคลากร  2015-11-04/20151104-1446621457.docx 
29  แบบกรอกรายละเอียดข้อมูล ครู ศรช.  งานบุคลากร  2015-10-09/20151009-1444368760.docx 
28  ใบลาอุปสมบท  งานบุคลากร  2015-05-22/20150522-1432284358.pdf 
27  ใบลาพักผ่อน  งานบุคลากร  2015-05-22/20150522-1432284322.pdf 
26  ใบลาป่วย  งานบุคลากร  2015-05-22/20150522-1432284257.pdf 
25  2คำขอมีบัตรบำนาญ-บ.จ.1  งานบุคลากร  2015-05-22/20150522-1432284160.pdf 
24  2คำขอมีบัตรใหม่-บ.จ.1  งานบุคลากร  2015-05-22/20150522-1432284082.pdf 
22  ขออนุญาตไปต่างประเทศ  งานบุคลากร  2015-05-22/20150522-1432283837.pdf 
21  แก้ไข-แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว-ครู ศรช.  งานบุคลากร  2015-03-24/20150324-1427171796.doc 
20  แก้ไข-แบบประเมินพนักงานราชการ-ครูอาสา ปฏิบัติหน้าที่ ครู กศน. ตำบล  งานบุคลากร  2015-03-24/20150324-1427171751.doc 
19  แก้ไข-แบบประเมินพนักงานราชการ-ครู กศน. ตำบล  งานบุคลากร  2015-03-24/20150324-1427171717.doc 
18  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของ ลูกจ้างชั่วคราว  งานบุคลากร  2015-03-12/20150312-1426133745.doc 
17  เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของ ลูกจ้างชั่วคราว  งานบุคลากร  2015-03-12/20150312-1426133698.doc 
16  แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว-ครู ศรช.  งานบุคลากร  2015-03-11/20150311-1426045950.pdf 
15  เกณฑ์ประเมินลูกจ้างชั่วคราว-ครู ศรช.  งานบุคลากร  2015-03-11/20150311-1426045928.pdf 
14  แบบประเมินพนักงานราชการ-ครูอาสาฯ-ปฏิบัติหน้าที่สอน  งานบุคลากร  2015-03-11/20150311-1426045718.pdf 
13  เกณฑ์ประเมินพนักงานราชการ-ครูอาสาฯ-ปฏิบัติหน้าที่สอน  งานบุคลากร  2015-03-11/20150311-1426045693.pdf 
12  เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานราชการทั่วไป  งานบุคลากร  2015-03-10/20150310-1425978676.pdf 
11  แบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานราชการทั่วไป  งานบุคลากร  2015-03-10/20150310-1425978653.pdf 
10  แบบประเมินพนักงานราชการ-ครูอาสา  งานบุคลากร  2015-03-10/20150310-1425978588.pdf 
เกณฑ์ประเมินพนักงานราชการ-ครูอาสา  งานบุคลากร  2015-03-10/20150310-1425978568.pdf 
เกณฑ์ประเมินพนักงานราชการ-ครู กศน. ตำบล  งานบุคลากร  2015-03-10/20150310-1425978523.pdf 
แบบประเมินพนักงานราชการ-ครู กศน. ตำบล  งานบุคลากร  2015-03-10/20150310-1425978476.pdf 
หนังสือค้ำประกันสัญญา  งานบุคลากร  2014-11-03/20141103-1415003491.pdf 
สมุดบันทึกความดี  งานบุคลากร  2014-08-29/20140829-1409299903.doc 
แบบประเมินการปฏิบัติงานบรรณารักษ์และ38ค.(2)  งานบุคลากร  2014-08-29/20140829-1409299874.pdf 
แบบประเมินการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารและสายงานสอน  งานบุคลากร  2014-08-29/20140829-1409299831.pdf 

ไฟล์ที่ 1 ถึง 37 จากทั้งหมด 37