สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://192.168.2.9/ay Wed, 25 Apr 2018 18:58:28 Google นำเทคโนโลยี AR มาใช้กับกล้องจุลทรรศน์เพื่อช่วยตรวจหาเซลล์มะเร็ง http://192.168.2.9/ay/?name=news&file=readnews&id=22 http://192.168.2.9/ay/http://192.168.2.9/ay/icon/news_1524653907.jpg

Google นำเทคโนโลยี AR มาใช้กับกล้องจุลทรรศน์เพื่อช่วยตรวจหาเซลล์มะเร็ง

1524653907
พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากอดีตผู้บริหาร กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://192.168.2.9/ay/?name=news&file=readnews&id=12 http://192.168.2.9/ay/http://192.168.2.9/ay/icon/news_1523265252.jpg

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากอดีตผู้บริหาร กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1523265252
เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ http://192.168.2.9/ay/?name=news&file=readnews&id=11 http://192.168.2.9/ay/http://192.168.2.9/ay/icon/news_1522989872.jpg

เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

1522989872
สำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://192.168.2.9/ay/?name=news&file=readnews&id=9 http://192.168.2.9/ay/http://192.168.2.9/ay/icon/news_1522916627.jpg

สำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1522916627
เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2561 http://192.168.2.9/ay/?name=news&file=readnews&id=8 http://192.168.2.9/ay/http://192.168.2.9/ay/icon/news_1522738076.jpg

เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2561

1522738076
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวัน รักการอ่าน http://192.168.2.9/ay/?name=news&file=readnews&id=6 http://192.168.2.9/ay/http://192.168.2.9/ay/icon/news_1522721970.jpg

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวัน รักการอ่าน

1522721970