วาระการประชุม กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ชื่อไฟล์ประเภท file
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558  บันทึกการประชุม  2015-07-26/20150726-1437903290.pdf 
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่่ 5/2558  วาระการประชุม  2015-07-26/20150726-1437903255.pdf 
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2558  วาระการประชุม  2015-06-02/20150602-1433224311.pdf 
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558  บันทึกการประชุม  2015-06-02/20150602-1433223214.pdf 
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558  บันทึกการประชุม  2015-03-24/20150324-1427191363.pdf 
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2558  วาระการประชุม  2015-03-24/20150324-1427191311.pdf 
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2558  วาระการประชุม  2015-02-19/20150219-1424338891.pdf 
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557  วาระการประชุม  2015-02-19/20150219-1424338827.pdf 
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557  บันทึกการประชุม  2014-11-12/20141112-1415777941.pdf 

ไฟล์ที่ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9