สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการทำสื่อการสอนออนไลน์ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทความ

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการทำสื่อการสอนออนไลน์ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทความ

การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ “Glide App”
บทความ

การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ “Glide App”

รัชกาลที่ 6 กับการศึกษาตลอดชีวิต 2565
บทความ

รัชกาลที่ 6 กับการศึกษาตลอดชีวิต 2565

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ : Read and Learn
บทความ

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ : Read and Learn

บทความแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ดร. อัญชลี ปสันตา
บทความ

บทความแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ดร. อัญชลี ปสันตา

E-OFFICE